بهار – فنر – چشمه روسیه منابع پوتین

بهار – فنر – چشمه: روسیه منابع پوتین عربستان ولادیمیر عربستان سعودی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار حوادث روزانه 200 هزار تومان درآمد داشتم

عکاس‌ها دوره‌اش کرده‌اند؛ پیراهنش را اوج زده و نقش خالکوبی‌های سیاهش در لنز دوربین‌ها نشسته. 

روزانه 200 هزار تومان درآمد داشتم

عبارات مهم : ماشین

عکاس ها دوره اش کرده اند؛ پیراهنش را اوج زده و نقش خالکوبی های سیاهش در لنز دوربین ها نشسته.

رحیم 30 ساله هست. از پنج سال پیش دزدی داخل ماشین را شروع کرده و پیش از این ده بار به جرم اداره کارگاه تولید شیشه و دزدی به زندان افتاده بود.

او در عرض چهار ماه، 300 فقره دزدی باند و ضبط انجام داده، می گوید: «کفگیر آدم که تک دیگ بخورد، دست به هر کاری می زند.»

روزانه 200 هزار تومان درآمد داشتم

چطور دزدی می کردید؟

با همدستم سوار موتور می شدیم، در محله تهرانسر پرسه می زدیم و خودروهای 206 و پراید را گزینش می کردیم. بعضی هایشان دزدگیر نداشتند. البته زیاد برایمان مهم نبود چون کل دزدی 15 ثانیه هم طول نمی کشید و تا صاحب ماشین ها بیایند، دزدی تمام شده است و ما فرار کرده بودیم.

عکاس‌ها دوره‌اش کرده‌اند؛ پیراهنش را اوج زده و نقش خالکوبی‌های سیاهش در لنز دوربین‌ها نشسته. 

ماشین ها را تخریب می کردید؟

اول کلید می انداختیم، اگر نمی شد، در ماشین را کج می کردیم.

بیشتر چه چیزهایی می دزدید؟

باند و ضبط.

روزانه 200 هزار تومان درآمد داشتم

آنها را چقدر می فروختید؟

در کل روزی 200 هزار تومان درآمد داشتیم.

پول ها را صرف چه کاری می کردید؟

عکاس‌ها دوره‌اش کرده‌اند؛ پیراهنش را اوج زده و نقش خالکوبی‌های سیاهش در لنز دوربین‌ها نشسته. 

برای خرج روزانه و خرید مواد.

شغل قبلی ات چه بود؟

قبلا در کار فروش مواد مخدر بودم. کارگاه تولید شیشه هم داشتم.

روزانه 200 هزار تومان درآمد داشتم

ازدواج کرده ای؟

جدا شده است ام.

واژه های کلیدی: ماشین | روزانه | در ماشین | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs